Мінімальна зарплата в Польщі в 2021 - 2022 році

...

Мінімальна зарплата в Польщі в 2021 - 2022 роціROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Зарплата брутто - це сума, зазначена в договорі, який ви укладаєте з роботодавцем. Ця сума є "брудною" так як з цієї суми кожен місяць роботодавець робить відрахування на податки, державні фонди та соціальні платежі.

Тільки після вирахування обов'язкових податків із зарплати брутто, у Вас залишається сума нетто (або ж «чиста зарплата") яку Ви вже отримуєте на свій особистий рахунок в обраному банку.

Мінімальна зарплата за договором «умова о праце» (umowa o pracę)

У 2021 році найнижча заробітна плата в Польщі - 2800 злотих брутто в місяць. З 2020 року ця сума збільшилася на 200 злотих. Нагадаємо, що в 2020 році «мінімалка» становила 2600 злотих брутто

Мінімальна зарплата в нетто в 2021 році – 2062 злотих. Сума відрахувань із зарплати працівника на податки становить 738 злотих на місяць.

Розрахунок мінімальної зарплати за «умове о праце»:

✎ Сума брутто – 2800 zł
✎ Податок – 137 zł
✎ Внески на соціальне забезпечення – 384 zł (пенсія 273 злотих, пенсія по інвалідності 42 злотих, по хворобі - 69 злотих)
✎ Страховка життя «ZUS» - 217 zł

Чистий розмір заробітної плати становить 2062 zł

Мінімальна ставка годинна за договором «умова злецение» (umowa zlecenie)

Ставка годинна – це мінімальна ставка, яку може отримати працівник за виконання своєї роботи. Щороку ця ставка зростає так само, як і мінімальна зарплата за іншими видами договорів.

З 1 січня 2021р. до 31 Грудня 2021р. мінімальна ставка на годину становить 18,30 злотих/брутто.

Калькулятор, за допомогою якого можна подивитися подробиці, пов'язані з Вашими відрахуваннями з зарплати

Мінімальна зарплата в Польщі в 2022 році

Очікується збільшення мінімальної ставки брутто на 200 зл.
Мінімальна зарплата "брудними" становитиме 3000 зл/мес – за договором «umowa o pracę».

Так само змінитися ставка годинна для договору «umowa zlecenie» до 19,60 зл/час брутто.